team@kempf-tools.de
Leintelstraße 8, 73262 Reichenbach/Fils
Carbide Insert for Aluminium, Plastics and Stainless Steel

Carbide Insert for Aluminium, Plastics and Stainless Steel

DCGT 11T3.. FN-250

Available variants

SQL-SortBasis: SELECT attr9 FROM s_articles_attributes aa, s_articles_details ad WHERE aa.articledetailsID = ad.id AND ad.active = 1 AND kind = 1 AND ad.articleID = 579

SQL-Basis: SELECT ad.id AS 'artdetailid', ordernumber, additionaltext, suppliernumber, kind FROM s_articles_attributes aa, s_articles_details ad WHERE aa.articledetailsID = ad.id AND ad.active = 1 AND ad.articleID = 579 ORDER BY attr7, attr8, ad.id

Article No. Reset Filter
Cutting material
Cutting material grade
Coating
Cutting edge length max.
Corner radius
Material suitability
DCGT 11T301 FN-250 DX2
Hartmetall
DX2
unbeschichtet
6 mm
0,1 mm
N
DCGT 11T301 FN-250 DX20
Hartmetall
DX20
PVD
6 mm
0,1 mm
M,N
DCGT 11T301 FN-250 DX30
Hartmetall
DX30
PVD
6 mm
0,1 mm
M,N
DCGT 11T302 FN-250 DX2
Hartmetall
DX2
unbeschichtet
6 mm
0,2 mm
N
DCGT 11T302 FN-250 DX20
Hartmetall
DX20
PVD
6 mm
0,2 mm
M,N
DCGT 11T302 FN-250 DX30
Hartmetall
DX30
PVD
6 mm
0,2 mm
M,N
DCGT 11T304 FN-250 DX2
Hartmetall
DX2
unbeschichtet
6 mm
0,4 mm
N
DCGT 11T304 FN-250 DX20
Hartmetall
DX20
PVD
6 mm
0,4 mm
M,N
DCGT 11T304 FN-250 DX30
Hartmetall
DX30
PVD
6 mm
0,4 mm
M,N
DCGT 11T308 FN-250 DX2
Hartmetall
DX2
unbeschichtet
6 mm
0,8 mm
N
DCGT 11T308 FN-250 DX20
Hartmetall
DX20
PVD
6 mm
0,8 mm
M,N
DCGT 11T308 FN-250 DX30
Hartmetall
DX30
PVD
6 mm
0,8 mm
M,N
1 from 1
Product information "Carbide Insert for Aluminium, Plastics and Stainless Steel"
Freiwinkel: 7 °
Schneidenlänge, max.: 6 mm
Schneidrichtung: N L/R/N
Schneidstoff: Hartmetall
Schneidkantenlänge: 11,622 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte: DC11T3
Schneidkantenhöhe: 3,97
Toleranzklasse Schneidplatte: G
Spanwinkel: 25 °
Schneidkantenausführung: F
Schneidplattenform: D
Related links to "Carbide Insert for Aluminium, Plastics and Stainless Steel"
Viewed